En självklar del i samhällsutvecklingen

MentorRing erbjuder en kreativ miljö för människor med innovation idéer där deltagarna får kraft och och kunskap för att på ett affärsmässigt sätt prova och utveckla sina idéer till innovationer.

Under 2014 deltog 88 kvinnor i ringar över hela landet. Vid start befann sig samtliga i tidiga skeden av sina utvecklingsprojekt, ett år senare hade mer än hälften startat företag och 70 procent knutit till sig externa kompetenser.
– Att utveckla sin idéer med hjälp av en strukturerad metod, engagerar betydligt fler än deltagarna, nya nätverk byggs och tiden från idé till färdig produkt eller tjänst förkortas väsentligt, säger Malin Mohr, projektansvarig vid Svenska Uppfinnareföringen.

En väl fungerande metod som har vidareutvecklats för att på ett ännu bättre sätt än tidigare kunna möta dagens krav på kvalitet och skalbahet. Detta tillsammans med en tydlig och mätbar process innebär för kvalitetssäkring betyder att MentoRing är väl rustat för framtiden och en metod som kan användas i många sammanhang. 
- MentorRing är i sig inkluderande och kan på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att skapa förutsättningar för att betydligt fler individer, oavsett kön, bransch, bakgrund eller etnicitet blir en självklar del av samhällsutvcklingen, säger Malin Mohr.