Gör verklighet av din idé - utveckla din uppfinning och ingå i ett kreativt nätverk

Ett väl beprövat sätt att stödja kvinnor är nätverk där medlemmarna stärker och inspirerar varandra på lika villkor. Innovativa kvinnor har länge haft svårt att hitta sådana nätverk i sin närhet. Svenska Uppfinnareföreningen har utvecklat metoden MentorRing® för att ge kvinnor med idéer professionellt stöd. Att förkorta utvecklingstiden till färdig innovation är en målsättning.

Deltagarna är varandras mentorer och eftersom deras idéer inte konkurrerar med varandra inom ringen blir utbytet fruktbart för alla. En framgång föder en annan. 

Varje MentorRing har en av Svenska Uppfinnareföreningen utbildad och avtalad handledare.

Tillväxtverkets satsning för att främja kvinnors företagande stöder MentorRing-konceptet. Bakgrunden är att under många år har kvinnors innovationsföretagande inte fått lika stort stöd från samhället som männens. Trots att kvinnor söker mer stöd och vill få stöd under en längre tid.

MentorRingar startar under 2014 tack vare projektmedlen från Tillväxtverket men också genom regionförbund samt länsstyrelser kan Svenska Uppfinnareföreningen erbjuda metoden MentorRing® till kvinnor som vill förverkliga unika idéer. 

Nationell samordning

Handledare för MentorRing har stöd och coachning av Svenska Uppfinnareföreningen genom Ingrid Hernvall som är nationell samordnare av MentorRing. Projektet Nationella MentorRingar 2014 leds av Malin Mohr. 

Ingrid Hernvall 08-545 164 77
Malin Mohr 073-635 93 50 

Finansiering

Svenska Uppfinnareföreningen har med finansiering från Tillväxtverket, Regionförbund och Länsstyrelser förutsättningar att driva projekt där målet är att fler kvinnor ska ges möjlighet att utveckla sina idéer till marknadsanpassade innovationer. 

 

Du har deltagit i en MentorRing under 2014. Vi vill veta vad du tyckte. Dina svar behandlas anonymt och redovisas i rapporter, här på MentorRing.se och i Svenska Uppfinnareföreningens regi. Även handledaren kommer att kunna ta del av resultatet. I slutet av enkäten finns möjlighet att lämna kommentarer. Det går alltid att gå tillbaka och ändra ditt svar. Det är totalt tretton frågor som tar cirka fem minuter att besvara. Stort tack för din tid!