MentorRing i Västra Götaland - ge din idé kraft att lyfta

Med start under våren 2014 kommer kvinnor att kunna utveckla sina uppfinningar med stöd av idéutvecklingsmetoden MentorRing. Handledare är Lena Nyström.

Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé på ett strukturerat och dynamiskt vis. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd eftersom alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är också att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

I en MentorRing träffas deltagana vid 10 tillfällen. Gruppen består av 8-10 deltagare som alla har en utvecklingsbar idé. Samtliga deltar i gruppen under sekretess och leds av en handledare som är utbildad av Svenska Uppfinnareföreningen i metoden och konceptet MentorRing®.

Nyttig information finns här: http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/googlemodellen/

Du kommer med i ett utvecklande nätverk

Aktiviteter som främjar ett mer permanent nätverk av kvinnor som uppfinner i Västra Götaland är en viktig målsättning med MentorRing. I deltagaravgiften för MentorRing ingår ett medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen under året 2014. Läs mer här om MentorRing 

På bilden - Lindholmen Science Park i Göteborg.

Snabba fakta

Tid: Mars till oktober 2014 med 10 tillfällen. Varje träff pågår i 3 timmar. Räkna med att tid måste avsättas mellan varje träff. Kostnad: 500 kronor exklusive moms (medlemskap för 2014 i Svenska Uppfinnareföreningen ingår). Handledare: Lena Nyström, , 070-2120167

Finansiering

MentorRing i Västra Götalands län har finansiering från Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Projektägaren är Svenska Uppfinnareföreningen.