MentorRing i Västmanland - ge din idé kraft att lyfta!

Med start under våren 2014 kommer kvinnor att kunna utveckla sina uppfinningar med stöd av idéutvecklingsmetoden MentorRing. Handledare är Karin Frykberg Eriksson.

Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé på ett strukturerat och dynamiskt vis. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd eftersom alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

I en MentorRing träffas deltagana vid 10 tillfällen och gruppen består av 8-10 deltagare som alla har en utvecklingsbar idé. Samtliga deltar under sekretess och gruppen leds av en handledare som är utbildad av Svenska Uppfinnareföreningen i metoden och konceptet MentorRing®.

Du kommer med i ett utvecklande nätverk

Aktiviteter som främjar ett mer permanent nätverk av kvinnor som uppfinner i Västmanlands län är en viktig målsättning med MentorRing. I deltagaravgiften för MentorRing ingår ett medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen under året 2014. Intresseanmälan kan du göra nedan för att delta i MentorRing och för att komma i kontakt med handledaren. Läs mer här om MentorRing

 

"allting ska göras så enkelt som möjligt - men inte enklare"

"Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med de gamla sättet att tänka"

Albert Einstein

Snabba fakta

Tid: April till oktober 2014 med 10 tillfällen. Varje träff pågår i 3 timmar och räkna med att tid måste avsättas mellan varje träff till "hemläxor". Kostnad: 625 kr (500 kr plus moms 125 kr, medlemskap för 2014 i Svenska Uppfinnareföreningen ingår). Anmälan: I formuläret nedan. Begränsat antal deltagare. Urval kommer att ske. 

Handledare: Karin Frykberg Eriksson,,  070-6070969

Intresseanmälan

Finansiering

MentorRing i Västmanlands län har finansiering från Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Projektägaren är Svenska Uppfinnareföreningen.