MentorRing i Uppsala län - ge din idé kraft att lyfta!

Med start under våren 2014 kommer kvinnor att kunna utveckla sina uppfinningar med stöd av idéutvecklingsmetoden MentorRing. Handledare är Annika Winell som har uppfunnit spegelzoom - www.spegelzoom.se

Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé genom ett strukturerat och dynamiskt arbetssätt. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd eftersom alla är mentorer åt varandra och kan känna igen varandras utmaningar. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

I en MentorRing träffas deltagare vid 10 tillfällen och gruppen består av 8-10 deltagare som alla har en utvecklingsbar idé. Samtliga deltar under sekretess och gruppen leds av en handledare som är utbildad av Svenska Uppfinnareföreningen i metoden och konceptet MentorRing®.

Du kommer med i ett utvecklande nätverk

Även efter avslutad MentorRing kommer du att kunna behålla nätverket ni fick vid mötena och det är en viktig målsättning med MentorRing, att man som uppfinnande kvinna hittar likasinnade och kan fortsätta stötta varandra. I deltagaravgiften för MentorRing ingår ett medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen under 2014. Läs mer här om MentorRing

Snabba fakta

Tid: Mars till oktober 2014 med 10 tillfällen och varje träff pågår i 3 timmar.
Räkna med att tid måste avsättas till "hemläxor" mellan varje träff.
Kostnad: 625 kr (500 kr plus moms 125 kr, medlemskap för 2014 i Svenska Uppfinnareföreningen ingår) 
Handledare: Annika Winell Mobil 070-631 25 20 E-post 

Finansiering

MentorRing i Uppsala län har finansiering från Regionförbundet i Uppsala län genom Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Projektägaren är Svenska Uppfinnareföreningen.