MentorRing i Stockholm - ge din idé kraft att lyfta!

Med start under våren 2014 kommer kvinnor kunna utveckla sina uppfinningar med stöd av idéutvecklingsmetoden MentorRing. Handledare är Eva Swede.

Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé på ett strukturerat och dynamiskt vis. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd, alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

I en MentorRing träffas deltagarna vid 10 tillfällen. Gruppen består av 8-10 kvinnor som alla har en utvecklingsbar idé. Samtliga deltar i gruppen under sekretess och gruppen leds av en handledare som är utbildad av Svenska Uppfinnareföreningen i metoden och konceptet MentorRing®.

Snabba fakta

Tid: April till oktober 2014 med 10 tillfällen. Varje träff pågår i 3 timmar och vi träffas vanligtvis vardagskvällar mellan 18.00 och 21.00. Räkna med att tid måste avsättas mellan varje träff till "hemläxor". Kostnad: 1250 kr (1000 kr + moms 250 kr, medlemskap för 2014 i Svenska Uppfinnareföreningen ingår). Anmälan: Denna grupp arbetar som bäst, men det kommer förhoppningsvis en ny med start vintern 2015. Handledare: Eva Swede, 0733-818084.

Du kommer med i ett utvecklande nätverk

Aktiviteter som främjar ett mer permanent nätverk av kvinnor som uppfinner i Stockholm län är en viktig målsättning med MentorRing. I deltagaravgiften för MentorRing ingår ett medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen under året 2014. Intresseanmälan kan du göra nedan för att delta i MentorRing och för att komma i kontakt med handledaren. 
Läs mer här om MentorRing

Deltagande i en Mentor Ring ger dig följande möjligheter: 

  • Kunskap om innovationsprocessen
  • Delaktighet i en motiverad grupp 
  • Nätverkande
  • Expertföreläsningar 
  • Inspiration från personer som själva har gjort resan
  • Information från aktörer i branschen, exempelvis Almi
  • Motiverande hemuppgifter för att driva ditt projekt
  • Loggbok över din idéutveckling 
  • Studiebesök

Finansiering

MentorRing i Stockholms län har finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm och Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Projektägare är Svenska Uppfinnareföreningen.