MentorRing i Södermanland - ge din idé kraft att lyfta!

Med start under våren 2014 kommer kvinnor att kunna utveckla sina uppfinningar med stöd av idéutvecklingsmetoden MentorRing. Handledare är Elisabeth Landgren.

Metoden förkortar väsentligt tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé genom ett strukturerat och dynamiskt vis. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd eftersom alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

I en MentorRing träffas deltagarna vid 10 tillfällen och gruppen består av 8-10 deltagare som alla har en utvecklingsbar idé. Samtliga deltar i gruppen under sekretess och leds av en handledare som är utbildad av Svenska Uppfinnareföreningen i metoden och konceptet MentorRing®.

Du kommer med i ett utvecklande nätverk

Aktiviteter som främjar ett mer permanent nätverk av kvinnor som uppfinner i Södermanlands län är en viktig målsättning med MentorRing. I deltagaravgiften för MentorRing ingår ett medlemskap i Svenska Uppfinnareföreningen under året 2014. Läs mer här om MentorRing 

Här har vi handledaren Elisabeth Landgren med yngsta medlemmen som också gett sitt namn till MentorRingen i Nyköping - Cindell.

Snabba fakta

Tid: Mars till oktober 2014 med 10 tillfällen. Varje träff pågår i 3 timmar. Räkna med att tid måste avsättas mellan varje träff. Kostnad: 625 kr (500 kr plus moms 125 kr, medlemskap för 2014 i Svenska Uppfinnareföreningen ingår). Handledare: Elisabeth Landgren,,  073-1414387

Finansiering

MentorRing i Södermanlands län har finansiering från Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande. Projektägare är Svenska Uppfinnareföreningen.