Om MentorRing

MentorRing® är en metod för uppfinnare och tjänsteinnovatörer. Syftet är att stödja, snabba på och utbilda inom innovationsprocessen. Deltagaren har ett ömsesidigt sekretessavtal och arbetar med sin idé, vara eller tjänst under och mellan gemensamma träffar.

Deltagaren arbetar praktiskt med att utveckla sin idé med innovationsprocessen som grund. MentorRingen bedrivs genom möten där samtliga deltagare regelbundet träffas under en bestämd period över året.

Mötena består av föreläsningar, processledning och processtöd. Deltagarna är dessutom mentorer till varandra. Allt arbete sker med en ömsesidig sekretess under hela utbildningen och deltagarnas idéer utvärderas regelbundet. Mellan mötena har deltagarna som uppgift att arbeta vidare i genomförandet av sin idé.

MentorRing är en unik metod och ett registrerat varumärke som ägs av och bedrivs av Svenska Uppfinnareföreningen som också utbildar processledarna.

Genomförandet av en MentorRing sker alltid med en processledare som är avtalad med Svenska Uppfinnareföreningen. Med denna processledare tecknar alltid Svenska Uppfinnareföreningen ett uppdragsavtal för den aktuella ringens genomförande.

Arbetet sker utifrån tre områden: 

Praktisk och strategisk tillämpning av innovationsprocessen

 • Idéstadiet
 • Förstudie
 • Marknad och omvärldsanalys
 • Produktutveckling och prototyptillverkning
 • Skydd av idén
 • Finansiering och prissättning
 • Avtal och andra juridiska överenskommelser
 • Marknadsintroduktion
 • Miljökrav
 • Kontinuerlig utvärdering av idén
 • Innehållet i en affärsplan
 • Strategi, mål, ledning, styrning och organisation
 • Samarbetspartners och anställda
 • Inre ledarskap, mina personliga förutsättningar
 • Vad vill jag förmedla, förhållningssätt i kommunikation och mentorskap
 • Presentationsteknik och sälj med min idé som grund

Introduktion till affärsprocessen

 • Innehållet i en affärsplan
 • Strategi, mål, ledning, styrning och organisation
 • Samarbetspartners och anställda 

Det personliga varumärket

 • Inre ledarskap, mina personliga förutsättningar
 • Vad vill jag förmedla, förhållningssätt i kommunikation och mentorskap
 • Presentationsteknik och sälj med min idé som grund