MentorRing Dalarna på resa till Island

2 September 2014

MentorRing till Island

Den 30 augusti 2014 reste totalt 11 kvinnor från Dalarnas MentorRing till Island. Det var Åsa Magnusson med deltagare samt Lena Nyström från Göteborg som sitter styrgruppen för MR Dalarna. Lena hade med två uppfinningar från kvinnliga uppfinnare i Västsverige.

Besök och utställning på Nordens hus

Sveriges ambassadör, Bosse Hedberg, gav en presentation av ambassadens verksamhet, företagandet på Island och vilka möjligheter som finns för att sälja nya produkter på Island.

Lindex VD på Island, Albert Magnusson, gav en inspirerande beskrivning kring sin egen bakgrund och utveckling av Lindex på Island. En entreprenör med stort engagemang för allas produkter, han gav feedback till samtliga med bl.a. tips om återförsäljare. Ett par av uppfinningarna tog han också med till Lindex - kanske får de en plats här......

Inbjudna till utställningen var företag/inköpare med koppling till de uppfinningar som visades upp. Totalt kom 17 företag och kontakter knöts som ska följas upp direkt nu på plats. Även allmänheten var inbjuden och ett flertal besökare kom.

Elinora hade förberett för intervjuer med samtliga våra uppfinnare samt hade också filmare på plats. Allas uppfinningar spelades in, redigerades på eftermiddagen och sändes i TV på kvällen. Snabba ryck, precis som alltid, på Island. Länk till TV kanalen kommer inom kort.

Elinora Inga Sigurdardottir berättar om den isländska uppfinnareföreningen och den kvinnliga sektionen KVENN, motsvarigheten till QUIS i Sverige.

Elinora är mycket imponerad av MentorRing-metodiken och är själv utbildad handledare. Elinora vill få stöd från SUF för att så snabbt som möjligt få starta en MentorRing på Island med egen finansiering. 

Lena gav en presentation av Svenska Uppfinnareföreningen, de lokala uppfinnareföreningarna, vad vi gör på respektive nivå och hur medlemskapet fungerar.

Efter snabb fråga till några av deltagarna om "vad har varit det bästa så här långt" fick vi spontant mycket positiva svar; "Här finns inte Jante, vi får en uppmärksamhet som inte finns hemma, vi känner oss sedda och betydelsefulla och mycket värdefullt att lära känna varandra och nätverka.

En mer utförlig utvärdering kommer att ske när alla kommit hem. 

Allt detta har hänt dag 1

Imorgon är en annan dag......

Vi besöker Innovation Center Island - ICI - Presentation av ICI och EEN - Enterprise Europe Network

Presentation av Business Education for Women Entrepreneurs etc

Avslutningsvis vill vi framhålla nyttan genom att se utanför Sveriges gränser, använda ett upparbetat nätverk, att öka sina försäljningsmöjligheter och därmed få ett hållbart företagande.

Mer utförlig rapport kommer senare.

Åsa och Lena i Reykjavik

2014-09-01