Vi vill veta vad du tycker!

Du har deltagit i en MentorRing under 2014. Vi vill veta vad du tyckte. Dina svar behandlas anonymt och redovisas i rapporter, här på MentorRing.se och i Svenska Uppfinnareföreningens regi. Även handledaren kommer att kunna ta del av resultatet. I slutet av enkäten finns möjlighet att lämna kommentarer. Det går alltid att gå tillbaka och ändra ditt svar. Det är totalt tretton frågor som tar cirka fem minuter att besvara. Stort tack för din tid!