Det här säger några av deltagarna i MentorRing;

Vad tycker du om MentorRing?

Det är ett mycket bra forum för att utveckla sig själv, sin idé / idéer och skapa bra kontaktnät som också kan stötta på olika vis i processen.

///

Jättebra, jag hoppas det blir fler!

///

Mycket bra, känns fantastiskt att tas på allvar och träffa likasinnade. Får fin inspiration av de andra.

Hur upplever du att du själv har utnyttjat ringens möjligheter i ditt eget utvecklingsarbete?

Jag har utnyttjat MentorRingen maximalt! Jag har använt MentorRingen vid varje tillfälle för att visa (för mig själv och andra) att jag går framåt i min process, jag har lärt mig av de andra deltagarnas situationer och tankar och överfört det till min process; vad innebär detta för mig? etc. ... 

///

Jag har lärt mig otroligt mycket, det är pushande att gå dit - man vill prestera till nästa gång och visa vad man gjort.

Hur har klimatet varit?

Strålande! Varmt, öppet, givande, stöttande, uppmuntrande, peppande!

Hur stort utbyte har du haft av övriga deltagare i MentorRingen?

Jag har haft mycket stort utbyte av MentorRing. Alla kunde berätta om sitt och få feedback från andra. Jag tror att vi alla har varit noggranna med att ge sann och konstruktiv feedback. Ibland räckte det med att presentera sitt problem för att inse lösningen, många av oss sitter ensamma med sin idé/produkt/tjänst.

///

En trygghetskänsla att prata om allt utan att det tas som konstigt, rädslor t ex.

Har du upplevt att du fått stöd i utvecklingsprocessen av din produkt?

Efter prototypvisningen gjorde jag om produkten då jag tog in gruppens kommentarer. Vi diskuterade merföräljning om jag gjorde på ett annat sätt. Vi har också fått stöd i att presentera våra produkter, övat ett antal gånger på presentatiosteknik. Gett konstruktiv och coachande feedback på de andras produkter/tjänster så att alla får en knuff framåt. För min egen del så har jag också ändrat på sociala medier en hel del och kontrollerat mina avtal och känner mig tryggare, framför allt vad gäller miljö och mitt materialval.

///

Handledaren bryr sig verkligen och har givit oss sin tid även när vi inte haft möte. Bara jag ser henne blir jag glad för hon är en sann glädjespridare!

Vad är ditt största utbyte av MentorRing?

Att få träffa likasinnade som själva håller på att kämpa för att utveckla sina idéer. Det gör att man känner samhörighet och gemenskap och gör att man vågar tro än mer på sina egna idéer.

///

Nätverket, att träffa glada positiva kunniga kvinnor i olika åldrar med olika idéer och möjligheter!