En snabbare process från idé till färdig produkt

Syftet med MentorRing är att väsentligt förkorta tiden från idé till färdig produkt eller tjänst på marknaden. Genom att delta i en MentorRing får du konkret hjälp med att förverkliga din idé. Dessutom ger mentorskapet mellan deltagarna ett unikt stöd eftersom alla är mentorer åt varandra. En viktig effekt är att deltagarna får både kompetenshöjning och ett professionellt nätverk.

Metoden ger ett strukturerat och dynamiskt arbetssätt för handledare, gruppen och individen. MentorRing-konceptet består av regelbundna sammanträden i en mindre grupp en gång per månad under ett års tid. En särskilt utbildad handledare håller samman hela processen med regelbundna möten kombinerat med kompetenshöjning från föreläsare som kommer in för att inspirera och lära ut. 

Mindre grupp med sekretess

I en MentorRing-grupp träffas deltagarna regelbundet, tre timmar en gång per månad under ett års tid. Avvikelser från detta kan förekomma. 

En grupp består av 8-10 deltagare som alla har en utvecklingsbar idé och idéerna får inte konkurrera med varandra. Gruppen arbetar under sekretess och en av Svenska Uppfinnareföreningens utbildade och avtalade handledare leder arbetet.

Det viktiga är att gemensamt, ingående, diskutera vars och ens projekt vid varje möte, följa upp vad som skett sedan senast och så vidare. Man är gemensamt mentorer åt varandra och bidrar med egna erfarenheter, kontakter och sunt förnuft.

Föreläsningar – mentorskap – nätverk

Utifrån deltagarnas behov av kompetenshöjning bjuds föreläsare och experter in till mötena. Aktuella ämnen för en föreläsning är till exempel immaterialrätt, marknadsanalys, prototyptillverkning, materialkunskap, marknadsföring och prissättning. Under andra delen av mötet redogör varje deltagare för läget i sitt projekt. Deltagarna blir mentorer och bollplank åt varandra. Dessutom skapas värdefulla nätverkskontakter. Gruppen blir det nätverk som många kvinnor saknar när det handlar om att utveckla en idé till en innovation.

Innovationsprocessen

Det har visat sig vara mycket effektivt att kontinuerligt få diskutera sin idé med en engagerad grupp. Dels får man själv förklara och utveckla sina tankegångar och stöta och blöta dessa mot övriga i gruppen. Som deltagare för man också en ”loggbok” över utveckling av sin idé.

Efter ett år har hela gruppen fått en grundlig genomgång av alla stegen i innovationsprocessen, se nedan, och är väl rustade att lansera sina produkter och tjänster.

Innovationsprocessen

IdéstadietFörstudieMarknad/omvärldsanalysProduktion Affärsplan Skydda idén/Immaterialrätt Finansiering och företagsformerAvtal Försäljning/Marknadsföring MiljökravUtvärdering 

Erfarenheter från MentorRing som idéutvecklingsmetod

Några kommentarer från tre handledare som tidigare drivit MentorRingar, om varför metoden fungerar som verktyg för att stötta kvinnor i deras innovationsarbete.

Det är ett utmärkt upplägg. Regelbundenheten, att stötta varandra och ha ett uppdrag till nästa träff. Det gör att alla jobbar framåt. Vid svårigheter finns handledaren att tillgå mellan träffarnaLena Nyström, ordförande i Göteborgs Uppfinnarförening, handledare för MentorRing

Ett synnerligen kraftfullt och kostnadseffektivt sätt att stödja den ensamma uppfinnaren i den mödosamma resan från idé till marknad. Anneli Schöldström, äger och driver företaget Svensk Juristbyrå AB och är handledare för MentorRing

En mycket bra metod där alla är varandras mentorer och att allt sker under sekretess. Det är viktigt vem som är handledare, den personen ska gärna ha gjort något innovativt själv, driver eller ha drivit bolag, ha ett stort nätverk och känna till alla offentliga aktörer som finns som resursSusanne Thorén, äger och driver företaget LifeCare